Hakkımızda

Derneğimiz, insan hak ve özgürlüklerini temel alarak;

Dünya üzerinde iyi bir hayat sürebilmek için desteğe ihtiyaç duyan toplum kesimleriyle, özellikle yoksullarla, ezilen, şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarla, ayrımcılığa uğrayan topluluklarla, hayatını sığınmacı/mülteci olarak sürdürmek zorunda kalan; yerinden edilmiş ya da yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda bırakılmış insanlarla dayanışma sergilemek,

bu dayanışma çerçevesinde başta beslenme, barınma, sağlık, eğitim olmak üzere söz konusu kesimlerin yaşamsal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek,

Uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalarla bu kesimlerin kendilerine tanınan haklara ve imkânlara ulaşmalarını sağlamak üzere faaliyetlerde bulunmak; bu faaliyetler çerçevesinde ulusal ve uluslararası ölçekte ilgili kişi ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

Söz konusu kesimlerin karşılaştığı toplumsal sorunlarla ilgili dokümantasyon çalışmaları, fikir üretimine ve bilimsel çalışmalara zemin sağlayacak araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği olarak umudumuz dünya ölçeğinde daha insani bir ortamın ve geleceğin tesis edileceği yönündedir.

Bu büyük umuda mütevazı katkılar sunabilmek adına kurulan derneğimiz, bireysel katkılardan toplumsal önermelere değin gerçekleştireceği her faaliyetini kâr amacı gütmeksizin aynı düzeyde önemseyerek yürütecektir.