Women are Meeting

Within the context of “sixteen days of activism against SGBV“, we came together  with the women from Afghanistan, Syria and Turkey at our event named “Women are meeting” hosted by Cankaya Municipality Nazım Hikmet Cultural Center with the cooperation of UNHCR Ankara Field Office, Flying Broom Foundation, IGAM and Human Resource Development Foundation on 8 December 2019.

 

Türkİye’de Mültecİler ve Toplumsal Kabul Çalıştayı – Mersin

Başlangıçta “insanlık dramı” olarak algıladığımız ve boyutlarına vakıf olamadığımız göç dalgası, yıllar içerisinde büyük bir belirsizliği ülke sathına yayan bir hal aldı. Ne olacaklar? Biz ne olacağız? Hep birlikte büyük bir toplumun parçaları mıyız, acılarla bezeli bir coğrafyanın kader ortakları mı…? Öyle değilse, misafirlik dediğimiz daha kaç gün sürecek?

Türkiye toplumu, muhtaç olana yardımdan ötekileştirmeye değin geniş bir yelpazede bakıyor konuya; duygusal, politik ama gündelik…

Göçmen nüfusunun büyük çoğunluğu ile daha uzun yıllar bir arada yaşayacağımız düşünüldüğünde; “geçici koruma”, “misafir” statülerinin ve bu çerçevede uygulanan destek politikalarının, toplumsal bir kriz haline gelen “mülteci sorunu”nun çözümündeki yetersizliği de giderek belirginleşmektedir. Birarda barış içinde yan yana yaşamanın anahtarı olan toplumsal uyumun yolu öncelikle toplumsal kabulden geçiyor. Sadece siyasi ve ekonomik değil, psikolojik olarak da karmaşık ilişkilere sahip bu iki sosyolojik olguyu, toplumsal kabulü ve uyumu konuşurken karşılaşılan en büyük zorluk ise göçmenler ile Türkiye toplumu arasındaki ilişkinin tabi olduğu konjonktürel değişimler.

İhtiyacımız olan; alanın bilgisini üretebilmek, olanı olduğu gibi konuşabilmek, görünenin ardına bakabilmektir.

Birarada yaşamanın yollarını arayan uzun vadeli bakış açılarına sahip entegrasyon politikalarının, dahası birlikte yaşama imkânlarının tartışıldığı mecralara duyulan ihtiyaçtan hareketle; Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği, ve Friedrich Ebert Vakfı işbirliğinde, “Türkiye’de Mülteciler ve Toplumsal Kabul” başlığıyla ilkini Ankara’da, ikincisini İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz çalıştayların üçüncüsü Mersin’de yapılacaktır. İlgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, uluslararası kuruluşlar ve akademisyenlerin katılımıyla, 12 Ekim
2019 tarihinde Mersin’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak çalıştayda yer alacak toplantılar, Sosyal Uyum, İstihdam, Hukuk ve Medya ana başlıkları altında gerçekleştirilecektir.

Değerli fikir ve deneyimlerinizi paylaşmak üzere yapılacak toplantılara katılımınızı ve desteğinizi dileriz. Saygılarımızla.

Çalıştay Programı

12 Ekim 2019
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
Limonluk, 13. Cd. 3 B, 33120 Yenişehir/Mersin

09.30 Kayıt
10.00 Açılış Konuşmaları
11.00 Atölyeler
13.00 Yemek Arası
14.00 Atölyeler
17.30 Kapanış

Refugees and Social Acceptance in Turkey Joint Workshop

We would like to invite you to the “Refugees and Social Acceptance in Turkey Joint Workshop” organized by Earth is Home International Solidarity AssociationTED University, and Friedrich Ebert Foundation, on 23-24 February 2019; in the context of the international migration and the experiences related to living in a harmony; with the aim of producing new ideas and thinking about together.

Even though the international migrants have been taking a small place in the world population, far beyond their population, it is clearly seen that they have social, economic, cultural and political importance to a great extent. This importance can be considered with its ability to reshape social, economic, demographic dynamics, by integrating them into ethnic and cultural diversity. In the workshop aiming to comprise all the migrants which are considered under the statutes of refugee, asylum seeker, and temporary protection; we would like to negotiate on the potentials of living together in harmony within the context of social cohesion, employment, media and law.

We are looking forward to meeting up with you in this workshop and desiring that Social scientists from various disciplines, representatives from state and civil society institutions to share their experiences by coming together.

Best regards.

 

Location: TED University Campus

Date: 23-24 February 2019

Salute

The history of humanity streaming forward is caught up at length in some stops. Wars, disasters, economic crises, diplomatic crises, political upheavals… Poverty, unemployment, hunger, diseases, ignorance and countless death follow afterwards… None more so than children…

Anytime we pause, we again hold on to the heritage of thousands years old culture, universal values of humanity.

We are on board, like many of us, to offer even the tiniest contribution to a great purpose in order to never forget anything that we scrape to our memories when we look at recent history from the window of humanity, as well as provide them not to happen again.

Aylan Kurdi’s image on water is the heaviest reflection of our recent history; in which our eyes and minds caught up. To be ashamed of is to slightly open the door to hope.

In order to contribute tiny things to life together in the name of humanity… Salute…

About Us

Our association has been founded, on the basis of human rights and freedoms, for the purpose of displaying solidarity with segments of society who need support in order to live a good life on earth, particularly with the poor, women and children oppressed and exposed to violence, communities facing discrimination, with people who are forced to live their life as asylum seeker/refugees; displaced or forced to leave their homes;

Within the framework of this solidarity, taking care of vital and cultural needs of these segments of society, especially food, sheltering, health and education;

Engaging in activities in order to provide these segments of society access their rights and opportunities granted to them by international agreements, constitution and laws, and work together with related persons and agencies on national and international level within the framework of these activities;

Conducting documentation works and researches that would pave the way for generation of ideas and scientific studies about social problems faced by these segments of society.

Our hope, as Earth is Home International Solidarity Association, is towards the establishment of a more humane environment and future on the world scale.

Our association which has been founded in order to offer humble contributions to this big hope will conduct all of its activities, from individual contributions to social propositions, by attaching the same level of importance without any motive of profit.