ALTINDAĞ TEMSİLCİLİĞİ

Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği olarak, kuruluşumuzdan bu yana, ülkemizin son on yılda en yakıcı gündemlerinden biri olan mülteciler konusunu, “barış içinde bir arada yaşama hedefi” ile ele almaya çalışmaktayız.

Ülkemizdeki sivil toplum çalışmalarının bahsi geçen son on yılda mülteci alanına yoğunlaşmasının, hak savunuculuğu açısından olumlu katkılarına karşın, mülteciler arasında bazı grupların hak ve hizmete erişim konusunda daha az “öncelikli” olduğunu dile getirmek durumundayız.

Bu bağlamda, resmi olmayan verilere göre 10.000’nin üzerinde Afgan mülteciye ev sahipliği yaptığı bilinen Altındağ’da, büyük bir kısmı kayıtsız olan bu topluluğun ihtiyaçlarını dikkate almak, mülteci toplulukların hizmet alması ile ilgili “dengesizliği” bir nebze de olsa giderebilir diye düşünmekteyiz.

Buradan hareketle, Ekim 2019 itibariyle Birleşmiş Miletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Ankara Saha Ofisinin çalışma ortaklığında, “Ankara’daki Afgan Mültecilerin Temel Haklara Erişiminin Desteklenmesi” isimli projemiz, Altındağ Temsilciliğimizde devam etmekte olup, bu çalışmamız başta Afgan mülteciler olmak üzere tüm mülteci gruplara yönelik yasal ve sosyal danışmanlık ve toplumsal kabul faaliyetlerini içermektedir.

Hacı Bayram Mahallesi, Uzunyol Caddesi, No: 68, Altındağ / Ankara