Başlangıçta “insanlık dramı” olarak algıladığımız ve boyutlarına vakıf olamadığımız göç dalgası, yıllar içerisinde büyük bir belirsizliği ülke sathına yayan bir hal aldı. Ne olacaklar? Biz ne olacağız? Hep birlikte büyük bir toplumun parçaları mıyız, acılarla bezeli bir coğrafyanın kader ortakları mı…? Öyle değilse, misafirlik dediğimiz daha kaç gün sürecek?

Türkiye toplumu, muhtaç olana yardımdan ötekileştirmeye değin geniş bir yelpazede bakıyor konuya; duygusal, politik ama gündelik…

Göçmen nüfusunun büyük çoğunluğu ile daha uzun yıllar bir arada yaşayacağımız düşünüldüğünde; “geçici koruma”, “misafir” statülerinin ve bu çerçevede uygulanan destek politikalarının, toplumsal bir kriz haline gelen “mülteci sorunu”nun çözümündeki yetersizliği de giderek belirginleşmektedir. Birarda barış içinde yan yana yaşamanın anahtarı olan toplumsal uyumun yolu öncelikle toplumsal kabulden geçiyor. Sadece siyasi ve ekonomik değil, psikolojik olarak da karmaşık ilişkilere sahip bu iki sosyolojik olguyu, toplumsal kabulü ve uyumu konuşurken karşılaşılan en büyük zorluk ise göçmenler ile Türkiye toplumu arasındaki ilişkinin tabi olduğu konjonktürel değişimler.

İhtiyacımız olan; alanın bilgisini üretebilmek, olanı olduğu gibi konuşabilmek, görünenin ardına bakabilmektir.

Birarada yaşamanın yollarını arayan uzun vadeli bakış açılarına sahip entegrasyon politikalarının, dahası birlikte yaşama imkânlarının tartışıldığı mecralara duyulan ihtiyaçtan hareketle; Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği, ve Friedrich Ebert Vakfı işbirliğinde, “Türkiye’de Mülteciler ve Toplumsal Kabul” başlığıyla ilkini Ankara’da, ikincisini İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz çalıştayların üçüncüsü Mersin’de yapılacaktır. İlgili sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, uluslararası kuruluşlar ve akademisyenlerin katılımıyla, 12 Ekim
2019 tarihinde Mersin’de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak çalıştayda yer alacak toplantılar, Sosyal Uyum, İstihdam, Hukuk ve Medya ana başlıkları altında gerçekleştirilecektir.

Değerli fikir ve deneyimlerinizi paylaşmak üzere yapılacak toplantılara katılımınızı ve desteğinizi dileriz. Saygılarımızla.

Çalıştay Programı

12 Ekim 2019
Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi
Limonluk, 13. Cd. 3 B, 33120 Yenişehir/Mersin

09.30 Kayıt
10.00 Açılış Konuşmaları
11.00 Atölyeler
13.00 Yemek Arası
14.00 Atölyeler
17.30 Kapanış